Ukraińcy w ZUS

12 lipca 2021. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba obywateli Ukrainy opłacających składki ZUS w Polsce wzrosła o 15 proc. do 603,5 tysięcy osób.

Jak podaje Ukrinform, powołując się na dane polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba obcokrajowców zarejestrowanych w polskim systemie emerytalno-rentowym na dzień 30 czerwca wynosi 818,8 tys. osób. Około 74 proc. tej liczby, tj. 603,5 tys., to osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie.

Jak zaznaczono, od 31 stycznia do 30 czerwca liczba Ukraińców płacących składki do ZUS wzrosła o 15 proc.

W tym samym okresie w 2020 r. liczba Ukraińców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce zmniejszyła się o 8 proc. Było to spowodowane pandemią koronawirusa i masowym wyjazdem Ukraińców z Polski do domu.

Według ZUS , wśród płacących składki w ostatnich sześciu miesięcach najbardziej wzrosła liczba obywateli Gruzji (o 27,9 proc.) i Białorusi (o 16 proc.).

Według różnych szacunków w Polsce pracuje obecnie 1-1,5 mln Ukraińców.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn