Transformacja regionów węglowych

7 lipca 2021. Rząd Ukrainy zaproponował regiony węglowe do pierwszego etapu transformacji sektora wydobywczego.

Ustalono, że projekty pilotażowe sprawiedliwej transformacji regionów węglowych zostaną przeprowadzone w miastach Czerwonohrad i Myrnohrad. Przedstawiono też grupy priorytetowe, które obejmie ten program.

Premier Ukrainy Denys Shmyhal podkreślił, że dla „zielonego przejścia” górniczych regionów ważnym warunkiem jest sprawiedliwa transformacja, polegająca na stworzeniu nowych możliwości dla ich mieszkańców i pracowników przedsiębiorstw górniczych. Chodzi o tworzeniu nowych przemysłów, rozwoju sfery społecznej, infrastruktury i przejściu na gospodarkę bezemisyjną.

„Geografia” całego programu obejmuje 5 regionów Ukrainy, czyli ponad 60 miejscowości, w których mieszka prawie milion ludzi.

Planowane jest stworzenie specjalnego funduszu, finansującego transformację, z udziałem partnerów międzynarodowych. Obecnie w Ukrainie istnieje 61 regionów węglowych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn