Tranzyt bez ograniczeń

6 lipca 2021. Cudzoziemcy, którzy przylatują do Polski tranzytem na mniej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium RP, znaleźli się na liście osób uprawnionych do wjazdu do Polski.

Obecnie granicę zewnętrzną na kierunku wjazdowym do Polski mogą przekraczać tylko kategorie podróżnych określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego. Od 23 czerwca 2021 na tej liście umieszczeni zostali również cudzoziemcy, którzy “po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Osoby te są zwolnione z kwarantanny.

Jak wyjaśnia Straż Graniczna, regulacja ta dotyczy cudzoziemców przylatujących do Polski tranzytem w celu udania się drogą lotniczą do innego państwa.

Pełna lista kategorii osób, które mogą przekraczać granicę zewnętrzną, znajduje się na stronie Straży Granicznej.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn