Taras Kaczka na czele Rady Zbożowej

6 lipca 2021. Taras Kaczka, wiceminister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa, Wysoki Przedstawiciel Ukrainy ds. Handlu będzie przewodniczył Międzynarodowej Radzie Zbożowej (IGC).

Jak podaje “Interfax-Ukraina”, Międzynarodowa Rada Zbożowa wybrała wiceministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa na swego przewodniczącego w latach 2021-2022. Od 2020 r. Kaczka był wiceprzewodniczącym.

Ukraina w trakcie kierowania pracami IGC będzie zainteresowana w:

  • zwiększaniu przejrzystości rynków i współpracy handlowej na światowych rynkach zbóż, nasion oleistych i ryżu;
  • promowaniu dialogu między rządami na temat polityki zbożowej i zwiększaniu liczby członków;
  • ściślejszej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w celu zwiększenia odporności światowego handlu i systemów żywnościowych.

W Ukrainie pod koniec marca rozpoczęła się akcja wiosennego siewu. W sumie uprawy zbóż we wszystkich kategoriach gospodarstw powinny zajmować 15,5 mln ha, czyli 55 proc. w strukturze powierzchni zasiewów, co odpowiada normom dotyczącym optymalnego stosunku plonów w płodozmianach. Wysiew zbóż jarych przewidywany jest na powierzchni 7,6 mln ha, słonecznika – 5,4 mln ha, soi – 1,4 mln ha, buraków cukrowych – ok. 223 tys. ha.

Zdjęcie: Twitter

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn