Eksportowe okrąglaki

25 czerwca 2021. Rząd Ukrainy zmienia podejście do eksportu okrąglaków drewnianych.

Ministerstwo Gospodarki wycofało projekt ustawy o zakazie eksportu drewna okrągłego, zastępując go nowym dokumentem. Celem nowego projektu jest „sumienne wykonanie decyzji Grupy Arbitrażowej (Unia Europejska- Ukraina- red.) w ramach sporu dotyczącego tymczasowego zakazu eksportu surowca drzewnego”.

Nowa ustawa ma na celu stworzenie przejrzystego rynku drewna. Bardziej szczegółowa jest procedura wydawania i odwoływania certyfikatów pochodzenia drewna i niektórych produktów z drewna. Certyfikaty eksportowe w postaci dokumentów elektronicznych będą upublicznione w jednym portalu informacji publicznej „Jedno okno dla handlu międzynarodowego”.

Tak więc możliwy będzie eksport okrąglaków drewnianych z Ukrainy, o czym pisaliśmy już wcześniej:

  • Panel niezależnych ekspertów, powołany w ramach Układu Stowarzyszeniowego Ukrainy z UE, uznał za niezgodny z Układem zakaz eksportu nieprzetworzonego drewna z Ukrainy.
  • Ukraina może znieść zakaz importu surowego drewna wyłącznie dla krajów UE po zapewnieniu „przejrzystości na rynku krajowym”.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn