Więcej zezwoleń dla Ukraińców

23 czerwca 2021. Polska zwiększyła liczbę zezwoleń na pobyt dla Ukraińców o 40 proc. w ciągu roku. Wzrosła również liczba zezwoleń na pobyt stały.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w maju 2021 r. zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce otrzymało 12 100 obywateli Ukrainy. To o 3454 osoby więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W maju największą liczbę zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców wydały następujące województwa:

·         mazowieckie – 1975,

·         dolnośląskie – 1475,

·         wielkopolskie – 1440,

·         małopolskie – 1391,

·         śląskie – 975.

Najmniej zezwoleń na pobyt czasowy wydano w województwach:

·         świętokrzyskim – 121,

·         podlaskim – 156,

·         opolskim – 244,

·         warmińsko-mazurskim – 247,

·         podkarpackim – 320.

Wzrosła również liczba wydawanych zezwoleń na pobyt stały. W maju 2021 r. było ich 498, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 322.

Statystyki pokazują trendy długoterminowe, a nie wywołane pandemią. Liczba zezwoleń na pobyt systematycznie wzrasta od 2015 roku.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn