Stara stopa choć wyższa inflacja

18 czerwca 2021. Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) utrzymał stopę procentową banku centralnego na poziomie 7, 5 proc.

NBU przyznał w komunikacie, że w maju inflacja konsumencka przyspieszyła bardziej niż przewidywano i wyniosła 9,5 proc. rok do roku. „Wynikało to głównie ze wzrostu cen niektórych wysoce niestabilnych komponentów koszyka konsumpcyjnego, co było spowodowane czynnikami krótkoterminowymi”- ocenił NBU. Bank wskazał, że przyspieszony wzrost cen był głównie związany z trendami na światowych rynkach towarowych, w szczególności ze wzrostem cen gazu ziemnego i oleju słonecznikowego. Ważną rolę odegrała również niska baza porównawcza cen z ubiegłego roku.

Inflacja bazowa również wzrosła w maju, do 6,9 proc. rok do roku.

NBU spodziewa się, że jesienią inflacja spowolni dzięki stopniowemu zanikaniu efektu niskiej bazy porównawczej, lepszym zbiorom i stabilizującemu wpływowi polityki pieniężnej.

Presja inflacyjna utrzyma się w najbliższych miesiącach na wysokim poziomie, głównie ze względu na czynniki tymczasowe – szczególnie czynniki podażowe i ubiegłoroczną niską bazę porównawczą. Jednak już w IV kwartale 2021 r. inflacja zacznie spadać i powróci do celu 5 proc. w I kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Zarządu NBU odbędzie się zgodnie z planem pracy 22 lipca 2021 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn