Szczepienie bez numeru PESEL? Tak!

17 maja 2021. Tydzień temu zakończono procedurę wydawania  e-skierowań na szczepienie dla dorosłych Polaków. A co z pracownikami tymczasowymi nieposiadającymi numeru PESEL?

Zgodnie z prawem szczepienia przysługują każdemu, kto legalnie przebywa w Polsce, niezależnie od obywatelstwa i ubezpieczenia. Redakcja eDIALOG sprawdziła, jak to wygląda w praktyce.

Rzecznik Praw Pacjenta podaje, iż każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Decyduje o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tak więc prawo do szczepień przeciw COVID-19 przysługuje wszystkim osobom legalnie przebywającym w Polsce, w tym cudzoziemcom, którzy nie mają numeru PESEL. Wystarczy zgłosić się do lekarza POZ, który powinien wystawić e-skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „inny identyfikator” (zamiast „numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, np. numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty, – informuje o tym serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W praktyce jednak uzyskanie skierowania napotyka na pewne trudności. Brak ubezpieczenia uniemożliwia zapis na wizytę do lekarza publicznej służby zdrowia, gdyż każda przychodnia wymaga zawarcia tzw. deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast zawarcie takiej deklaracji wymaga ubezpieczenia zdrowotnego.

Tak też było w przypadku cudzoziemki, która się zwróciła o pomoc do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pani od lat mieszka w Polsce, jednak nie została skierowana na szczepienie automatycznie, ponieważ w dniu wystawienia e-skierowań dla jej rocznika nie posiadała numeru PESEL. Jak wyjaśnił pracownikowi Izby konsultant infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, nieubezpieczona osoba może uzyskać e-skierowanie również od lekarza przychodni prywatnej. Właśnie z tego rozwiązania skorzystała Pani. „Chociaż prawo na to pozwala, to nie wszystkie przychodnie prywatne oferują taką usługę, powołując się na brak informacji. Jednak udało mi się zapisać na teleporadę do jednej z warszawskich placówek. Rozmowa zajęła zaledwie kilka minut, skierowanie zostało wystawione całkowicie bezpłatnie. 26 maja mam termin szczepienia” – podzieliła się własnym doświadczeniem cudzoziemka.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn