Andrii Popko radzi:

Jakie zagraniczne uczelnie w Ukrainie?

Śpieszę z fantastyczną wiadomością! To znak, że bez wątpienia Ukraina jest coraz bliżej europejskich i zachodnich standardów.

Otóż zagraniczne uczelnie mogą już otrzymywać zezwolenie na otwieranie oddziałów na Ukrainie. Aby mogły to zrobić, muszą być uwzględnione w międzynarodowych rankingach.

Notę urzędową znaleźć można tutaj

Jaka uczelnia może, a jaka nie może utworzyć swojej filii na Ukrainie?

Gabinet Ministrów zezwolił najlepszym zagranicznym uczelniom na otwieranie oddziałów w Ukrainie. Odpowiednie zezwolenia będą wydawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. To kolejna decyzja zbliżająca nasz kraj do standardów Unii Europejskiej.

Przewidziano jednakże obostrzenia. A więc oddziałów nie mogą otwierać:

  • osoby prawne państwa-agresora lub państwa-okupanta;
  • osoby prawne zarejestrowane na terytorium państwa-agresora lub państwa okupującego,
  • podmioty prawne, których ostatecznym właścicielem jest mieszkaniec państwa-agresora lub państwa okupującego.

Aby otworzyć oddział w Ukrainie, zagraniczna uczelnia musi znaleźć się w jednym z międzynarodowych rankingów, a mianowicie QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings lub Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities i zajmować nie niższe niż 3000. miejsce.

Jednocześnie niemożliwe jest tworzenie filii uniwersytetów w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Dnieprze i Odessie.

Andrii Popko

Jest jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Andrii Popko jest przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jest członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.

Więcej tekstów: http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/

Facebook
Twitter
LinkedIn