26 kwietnia 2021. Podczas konferencji „Przejście od zielonej taryfy do warunków rynkowych” przedstawicieli rządu i eksperci dyskutowali o kierunkach rozwoju odnawialnych źródeł energii w Ukrainie.

Ministerstwo Energii Ukrainy przewiduje, że produkcja energii elektrycznej z OZE wyniesie w tym roku 13 350 mld kWh, czyli o 19,6 proc. więcej niż w 2020 r. (11 154 mld kWh). Prognozowana produkcja uwzględnia moc nowych OZE, które mają zostać podłączone  do systemu elektroenergetycznego do końca br. Średnia ważona cena „zielonej” energii stanowi 13,7 USD/MWh, co jest o 4,5 proc. niżej niż w ubiegłym roku (14,33 USD/MWh). Całkowity koszt wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może osiągnąć wartość 1,9 mld USD, czyli o 32,5 proc. więcej niż w 2020 r. (1,43 mld USD).

Ministerstwo Energii Ukrainy uważa za celowe wykorzystanie niezrealizowanego potencjału wiatrowego i bioenergii– powiedział Jurij Bojko, wiceminister energii Ukrainy. Impuls dla rozwoju OZE może dać przejście od wsparcia dla producentów w modelu „zielonej” taryfy do systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in-premium). Będzie to dotyczyło zarówno istniejących umów, jak i przyszłych, zawartych przez zwycięzców aukcji – dodał Bojko. Nils de Baar, Prezydent Vestas Northern & Central Europe zaznaczył, że w Ukrainie obecnie zainstalowano 1,3 GW mocy wiatrowej, z czego ponad połowa przypada na turbiny produkcji firmy Vestas.

Andrii Konechenkov, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (UVEA) zwraca uwagę na niedawno zarejestrowany projekt ustawy o Zapobieganiu okrucieństwu wobec zwierząt. Zdaniem autorów projektu turbiny wiatrowe „okrutnie traktują zwierzęta”, w szczególności powodują śmierć ptaków i nietoperzy. Posłowie proponują rozwiązanie, które polega na zainstalowaniu na turbinach wiatrowych specjalnego sprzętu, który zatrzymywałby turbinę wiatrową podczas zbliżania się do niej ww. zwierząt. Konechenkov podkreślił, że w przypadku przyjęcia ustawy wszyscy producenci energii z elektrowni wiatrowych będą zmuszeni zawiesić działalność swoich farm na czas nieokreślony, gdyż ich urządzenia nie posiadają specjalnego wyposażenia, o którym mowa w ustawie. Ponadto żadne państwo członkowskie UE nie przewiduje w swoim prawie instalacji podobnego sprzętu na elektrowniach wiatrowych, a dane najnowszych badań ornitologicznych świadczą o niskim niebezpieczeństwie turbin dla ptaków i innych zwierząt.

Valentyn Honcharenko