Tesla na kijowskim parkiecie

16 kwietnia 2021. Ukraińska Giełda PFTS rozpoczęła obrót akcjami sześciu amerykańskich firm technologicznych i finansowych. Do obrotu dopuszczono akcje Facebooka, Tesli, Visy, Microsoftu, Netflixa i AMD .

Według aktualnego kursu, jedną akcję Facebooka można kupić za 8852 UAH, Tesli – 21556 UAH, AMD – 2302 UAH, Microsoftu – 7509 UAH.

Obecnie akcje 14 zagranicznych emitentów są notowane na PFTS.

Oprócz powyższych spółek są to papiery wartościowe: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, Departament Skarbu USA.

  • PFTS- Giełda Papierów Wartościowych Ukrainy, która funkcjonuje od 1997 roku. Uczestnikami tej giełdy jest 61 firm. Według danych Finclub aktywa PFTS za dziewięć miesięcy 2019 r. spadły o 21 proc.– do 45 mln USD, a kapitał własny – o 21,5 proc., do 43 mln USD. W ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku wolumen obrotu na PFTS wyniósł prawie 78 mld USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn