Nastroje konsumentów – trochę gorsze

15 kwietnia 2021. Wskaźnik nastrojów konsumenckich w Ukrainie w marcu 2021 r. wyniósł 67,8 punktu., czyli o 1,3 punktu mniej niż w lutym.

Według comiesięcznego badania Info Sapiens niewielki spadek wynika głównie z obniżenia skłonności do dużych zakupów.

Ocena obecnej sytuacji jest gorsza o 5,5 punktu i wynosi 58,9. Na ogólną ocenę składają następujące wskaźniki:

  • bieżącej sytuacji dochodowej ludności – 54,8, czyli o 3,9 punktu mniej niż w lutym;
  • celowości dużych zakupów – 63,0 (spadek o 7,2 pkt.)

Indeks oczekiwań gospodarczych w marcu nieznacznie wzrósł do 73,7. Poszczególne wskaźniki wchodzące w skład indeksu:

  • oczekiwanych zmian sytuacji dochodowej ludności – 79,2 (wzrost o 1,6 punktu w stosunku do lutego);
  • przewidywanego rozwoju gospodarczego kraju w ciągu najbliższego roku – 60,5 – prawie bez zmian;
  • przewidywanego rozwoju gospodarczego kraju w ciągu najbliższych 5 lat – 81,4 (wzrost o 2,7 punktu)

W marcu wskaźnik oczekiwanej dynamiki bezrobocia spadł o 2,6 pkt.i wynosi 148,1.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych jest stabilny i wynosi 187,8.

Oczekiwania Ukraińców dotyczące kursu hrywny w ciągu najbliższych 3 miesięcy poprawiły się: indeks oczekiwań dewaluacyjnych spadł o 5,1 pkt.i wynosi 134,3.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn