Powszechne ale nie dla wszystkich

14 kwietnia 2021. Narodowy Program Szczepień nie gwarantuje możliwości skorzystania ze szczepień dla sporej części migrantów w Polsce.

Z treści rządowego programu szczepień przeciw COVID-19 wynika, że zaszczepieni będą mogli zostać jedynie ci obcokrajowcy, którzy  „mają prawo do stałego lub czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, której rodzaj bądź charakter uprawnia do szczepień w etapach 0 – III”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że taki zapis wyklucza z programu m.in.:

  • osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz,
  • osoby znajdujące się w trakcie uzyskania zezwolenia na pobyt,
  • cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych, które nie są związane z określonym rodzajem pracy,
  • osoby objętych ochroną międzynarodową oraz osób ubiegających się o taką ochronę.

Po konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorców i pracodawców, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło wstępny plan szczepień w miejscach pracy. Jak podaje MRPiT, według wstępnych ustaleń akcja szczepień dotyczyć ma wszystkich pracowników, bez podziału na ich roczniki, ma także objąć współpracowników firm oraz zatrudnionych legalnie cudzoziemców. Przyjęcie takich zmian pozwoli nieco rozszerzyć grupę migrantów dopuszczonych do programu szczepień, lecz wziąć pozostawi sporą część cudzoziemców bez takiej możliwości.

Główny Urząd Statystyczny podaje, iż liczba cudzoziemców w Polsce na koniec kwietnia 2020 r. stawiła ok 1,88 mln osób. Według stanu na luty br. ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada prawie 462 tys. cudzoziemców, w tym 250 tys. obywateli Ukrainy. Z informacji Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w 2020 r. liczba wydanych zezwoleń na pobyt związanych z aktywnością zawodową stanowi ok. 76 proc.

Przyjmując założenie, że w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. liczba cudzoziemców przebywających w Polsce pozostała bez zmian i biorąc pod uwagę zapisy Narodowego Programu Szczepień, okazuje się, że w tej chwili możliwość szczepienia ma jedynie 18,7 proc. cudzoziemców.

Ponadto, na koniec września 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych 689 tys. cudzoziemców. Zatem w razie zatwierdzenia nowych propozycji MRPiT, program szczepień będzie dotyczył tylko 36,6 proc. migrantów.

Podliczenia te nie są ścisłymi danymi, lecz pokazują ogólną tendencję w tej sprawie.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn