Ile ukraińskiego w detalu?

14 kwietnia 2021. W ubiegłym roku udział towarów wyprodukowanych w Ukrainie w sprzedaży detalicznej wzrósł do 53,4 proc.

Dla porównania w 2019 roku udział towarów lokalnych wyniósł 52,4 proc., w 2018 roku – 53,2 proc., w 2017 roku – 52,3 proc.

Jak podaje Państwowa Służba Statystystyki Ukrainy:

  • udział lokalnych produktów spożywczych wynosi 79,4 proc., udział produktów nieżywnościowych – 32,9 proc.
  • Wśród produktów spożywczych wytwarzanych lokalnie, jaja stanowią 99,1 proc. sprzedaży, mięso – 96,5 proc., masło – 95,1 proc., mleko – 94,0 proc.
  • Lokalne owoce i warzywa świeże zajmują 47,2 proc. rynku.
  • Wśród produktów nieżywnościowych najmniejszy odsetek zajmują: komputery krajowe- 3,7 proc., samochody- 1,8 proc., telefony komórkowe – 0,2 proc.

Fizyczny wolumen obrotów w handlu detalicznym w Ukrainie w 2020 roku wzrósł o 8,4 proc.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn