Wynagrodzenia nie ucierpiały

7 kwietnia 2021. 56 proc. polskich pracodawców zatrudnia cudzoziemców, a 42 proc. chce, aby osoby z innych krajów pracowały przez dłuższy okres – wynika z badania OLX Praca przeprowadzonego w marcu 2021 r.

Większość polskich pracodawców (56 proc.) przyznaje się, że już zatrudnia cudzoziemców, a kolejne 14 proc. rozważa taką możliwość. 17 proc. respondentów nie miało takiego doświadczenia, m.in. z powodu skomplikowanego procesu zatrudnienia (35 proc.).

Najczęściej firmy rekrutują ukraińskich pracowników poprzez rekomendacje znajomych (54 proc.) lub za pośrednictwem stron z ofertami pracy (53 proc.).

Polscy pracodawcy są zainteresowani długoterminowym zatrudnieniem Ukraińców, z perspektywą stałego pobytu (42 proc.), 36 proc. proponuje umowę co najmniej na rok, a kolejne 36 proc. rozważa różne możliwości zatrudnienia w oparciu o doświadczenie i umiejętności konkretnego pracownika. Jedynie 1 na 10 pracodawców zatrudnia cudzoziemców tylko na jeden sezon. Jednocześnie 88 proc. respondentów twierdzi, że Polacy i Ukraińcy pracują na takich samych warunkach. Często oprócz wynagrodzenia pracownicy z Ukrainy otrzymują premie za dobre wyniki pracy (51 proc.) i mają zapewnione zakwaterowanie (27 proc.).

Jeśli chodzi o zmiany związane z covid-19, to 56 proc. pracodawców twierdzi, że pandemia nie wpłynęła znacząco na liczbę zatrudnionych w Polsce Ukraińców. Natomiast 30 proc. respondentów obecnie zatrudnia nieco mniej pracowników z zagranicy.

Ponadto 9 na 10 polskich firm nie obniżyło wynagrodzenia dla swoich pracowników z Ukrainy. A 8 proc. pracodawców, którzy byli zmuszeni do obcięcia pensji, obniżyli ją maksymalnie o jedną czwartą.

W związku z wprowadzonymi restrykcjami, pracodawcy musieli dostosować warunki pracy do obowiązujących obostrzeń. 87 proc. ankietowanych zapewniło swoim pracownikom środki ochrony osobistej (maseczki i środki antyseptyczne), 59 proc. zmieniło organizację pracy w taki sposób, by zapewnić odległość 1,5 metra, a 22 proc. firm umożliwiło pracę na zmiany.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn