Średnia płaca rośnie

30 marca 2021. Średnia płaca w Ukrainie wzrosła w 2020 roku o 15,7 proc., a w lutym osiągnęła 12 549 UAH.

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy jest to 2,1 razy więcej niż płaca minimalna – 6000 UAH.

W porównaniu do stycznia br. przeciętne wynagrodzenie nominalne wzrosło o 1,7 proc.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w lutym 2021 r. wyniosło:

  • IT, sfera telekomunikacyjna- 23 001 UAH,
  • działalność finansowo-ubezpieczeniowa – 22.319 UAH,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 17 550 UAH.

Najniższe przeciętne wynagrodzenie w lutym 2021 r. było w:

  • w sektorze tymczasowego zakwaterowaniem i wyżywienia – 7 892 UAH (o 6,5 proc. więcej niż w lutym 2020 r.),
  • rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 9 596 UAH (14,4 proc. więcej),
  • budownictwie – 9 845 UAH ( 6,1 proc. więcej).

30 marca: 1 USD – 27,97 UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn