25 marca 2021. Ukraina i Polska będą zacieśniać współpracę w produkcji ekologicznej i kilku innych branżach.

Podczas szóstego  posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, Taras Kaczka, Wysoki Przedstawiciel Ukrainy ds. Handlu, wiceminister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa i Ryszard Bartosik- sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik zadeklarowali zacieśnienie kontaktów w takich branżach jak: produkcja ekologiczna, środki weterynaryjne i fitosanitarne, produkcja nasion i rozwój rolnictwa.

Polska stale znajduje się w pierwszej trójce krajów, do których eksportuje się większość ukraińskich produktów rolnych. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa zwróciło uwagę na fakt, że Ukraina jest zainteresowana zwiększeniem obrotów towarowych między obydwoma krajami.

Udział we wspólnych procesach produkcyjnych, tworzenie klastrów, które pozwolą na budowanie długoterminowych kontaktów oraz tworzenie łańcuchów dostaw jest obiecujące dla biznesu obu krajów. Biorąc pod uwagę europejski „zielony kurs” wspierany przez Ukrainę, szczególnie interesująco zapowiada się współpraca w dziedzinie produkcji ekologicznej. Ukraina jest jednym z liderów pod względem wzrostu tej produkcji w Europie, co otwiera również nowe możliwości rozwoju współpracy między oboma krajami.

Taras Kaczka zaznaczył, że współpraca między Ukrainą a Polską w sektorze rolnym wykazuje pozytywne tendencje, m.in. dzięki działalności grupy roboczej ds. współpracy w rolnictwie. Dla Ukrainy ważne jest doświadczenie i wsparcie strony polskiej w podstawowych kwestiach agrarnych.

„Obecnie rolnictwo ukraińskie i polskie funkcjonuje w bardzo podobnych sferach. Mamy wspólne cele, więc nasza praca na dzisiejszym spotkaniu powinna być kolejnym krokiem w kierunku pogłębienia współpracy i utrzymania dialogu na szczeblu rządowym i biznesowym” – powiedział minister.

Na zakónczenie spotkania strony podpisały wspólną deklarację dotyczącą planu dzialania, który zawiera główne obszary współpracy.

Wczoraj minister Taras Kaczka wziął również udział w konferencji „Agro & Food Ukraina online”organizowanej przez Polsko- Ukraińską Izbę Gospodarczą.

OT