22 marca 2021. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Ukrainie wzrosła stopa bezrobocia z 8,5 proc. do 9,9 proc., a także nastąpił spadek realnych dochodów Ukraińców.

W raporcie Centrum Razumkowa „Ukraina 2020-2021: nieuzasadnione oczekiwania, nieoczekiwane wyzwania” podano, że korona kryzys zwiększył problemy zatrudnienia. Stopa bezrobocia wzrosła z 8,5 proc. do 9,9 proc. Liczba bezrobotnych wyniosła 1,6 mln osób. Ponadto 17 proc. osób w wieku produkcyjnym w szczytowym okresie kwarantanny znajdowało się w stanie ukrytego bezrobocia – zatrudnienie zostało zmniejszone lub przebywały na nieodpłatnym urlopie.

Także weekendowy lockdown, który obowiązywał w Ukrainie w listopadzie, wywołał drugi szczyt wzrostu bezrobocia – zarejestrowano 361 tys. bezrobotnych, a na początku grudnia 2020 r. – 420 tys.

Eksperci informują, że średnio w Ukrainie o jedno wolne miejsce pracy ubiegało się sześciu bezrobotnych (na 1 listopada 2019 r. – trzy osoby). Na dzień 1 listopada 2020 r. liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców wyniosła 68 tys., czyli o 34 proc. mniej niż rok wcześniej.

Realne przychody w I półroczu 2020 r. spadły o 7,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Był to pierwszy spadek realnych przychodów w okresie od 2016 roku.

OT