Lepsze nastroje w biznesie

18 marca 2021. Po raz pierwszy od prawie roku, w lutym 2021 r. odnotowano pozytywne sygnały dotyczące aktywności biznesowej ukraińskich przedsiębiorstw.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Instytut Analiz Ekonomicznych i Doradztwa Politycznego (IER) widoczne są pozytywne tendencje, np.:

  • rosnące nadzieja na wznowienie działalności gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy,
  • od początku 2021 zmniejszenie niepewności w środowisku biznesowym co do sytuacji w firmach,
  • po raz pierwszy od roku pojawiają się trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanej siły roboczej.

IER przeprowadza badanie co kwartał. W ostatnim wzięło udział 450 firm. Większość ankietowanych (80 proc.) uważa, że ograniczenia związane z kwarantanną były główną przeszkodą w rozwoju produkcji w ciągu ostatniego roku.

Wśród kluczowych przeszkód respondenci wskazali również wysoką konkurencję (59 proc. ankietowanych) i niski popyt (26 proc.).

Korupcja znalazła się dopiero na 12. miejscu listy aktualnych przeszkód dla rozwoju biznesu.

Wśród oczekiwanych reform respondenci wymienili przede wszystkim wsparcie rządowe dla firm dotkniętych obostrzeniami (63 proc.), program gwarancji rządowych na kredyty (56 proc.), wsparcie rządowe w zakresie efektywności energetycznej (49 proc.).

Reforma sądownictwa znalazła się dopiero na 22. miejscu wśród pożądanych zmian w środowisku biznesowym Ukrainy.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn