Handel rolny z Unią

3 marca 2021. W minionym roku wzajemny handel produktami rolnymi między Ukrainą a Unią Europejską osiągnął wartość 10,2 mld USD.

Według Instytut Ekonomii Rolnej ta wartość obrotu jest zadowalająca, choć w 2019 r. obrót był wyższy o 0,4  mld USD. Saldo dodatnie obrotów dla Ukrainy wyniosło 3,1 mld USD.

Głównymi europejskimi partnerami dla Ukrainy pozostały Holandia, Polska, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja, a także Wielka Brytania i Belgia. Kraje te stanowią ponad 80 proc. całkowitego ukraińskiego o obrotu handlowego rolno-spożywczego z Unią Europejską.

W 2020 r. Ukraina importowała produkty rolne z krajów członkowskich UE o wartości około 3,6 mld USD. To o 13,4 proc.więcej niż w 2019 r.

Import produktów rolnych z UE nie ma jeszcze tak stałej struktury jak eksport, wyróżnia się jednak kilka grup towarów.

  • W 2020 roku Ukraina największy był import napojów, głównie alkoholowych – 386 mln USD. Różnych produktów spożywczych, ekstraktów i koncentratów zakupiono za 338 mln USD. Dostawy z Europy tytoniu i wyrobów tytoniowych wzrosły w porównaniu z 2019 r. do 323 mln USD czyli o 16 proc.
  • Po raz pierwszy w czasie obowiązywania Układu Stowarzyszeniowego Ukrainy z UE produkty mleczarskie miały stosunkowo duży udział (7,9 proc.) w imporcie, o wartości 279 mln USD, w tym różne sery o łącznej wartości 207 mln USD.
  • Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa karma dla zwierząt – wartość importu tych grup towarowych wyniosła 236 mln USD. W grupie produktów „ziarna kakaowe, czekolada” importowano głównie czekoladę. Na te słodycze w 2020 r. wydano o 24 proc. więcej niż w 2019 r. – 228 mln USD.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o obniżeniu stawki VAT na niektóre rodzaje importowanych produktów rolnych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn