Rynek pracy w 2020 roku

26 lutego 2021. W minionym roku ukraińskie przedsiębiorstwa oficjalnie zatrudniły 101,5 tys. osób mniej niż zwolniły.

Według służby prasowej Funduszu Emerytalnego Ukrainy (PFU):

  • w 2020 roku przedsiębiorstwa rozwiązały umowy o pracę z 4,065 mln osób, natomiast zatrudnienie na podstawie umowy o pracę otrzymało 3,963 mln pracowników.
  • w grudniu 2020 roku liczba zwolnionych pracowników przewyższyła liczbę zatrudnionych aż o 236 000 osób (511 000 zwolnionych wobec 275 000 zatrudnionych).
  • W porównaniu do listopada 2020 r. liczba oficjalnie zatrudnionych w rolnictwie spadła o 43 000, w służbie zdrowia – o 36 000, w budownictwie – o 23 000.

Powyższe dane nie obejmują osób pracujących nielegalnie. Jak podaje Państwowa Służba Statystystyki Ukrainy, w okresie styczeń-marzec 2020 r. w Ukrainie pracowało nielegalnie 3,4 mln osób. Nieoficjalnie pracowało 20,6 proc. ogółu zatrudnionych w wieku od 15 do 70 lat. Z ogólnej liczby zatrudnionych nieformalnie – 1,35 mln to kobiety, a 2 mln to mężczyźni.

Według Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy 1 stycznia 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 459 000, czyli o 121 000 (o 36 proc.) więcej niż 1 stycznia 2020 r.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn