Produkcja roślinna na plusie

9 lutego 2021. Opłaca się produkcja roślinna, hodowla zwierząt – nie.

Według dyrektora Narodowego Centrum Badań Instytutu Ekonomii Rolnej Jurija Łupenki:

  • poziom opłacalności produkcji roślinnej wzrósł z 14,2 proc. w 2019 roku do 22,3 proc. w 2020 roku;
  • hodowla zwierząt, która w 2019 r. była prawie nieopłacalna (0,1 proc.), w 2020 r. stała się nierentowna – minus 4,7 proc.

Według wstępnych obliczeń Instytutu Ekonomiki Rolnictwa najbardziej opłaca się uprawiać: grykę (63 proc.), melony (45,4 proc.), owies (43,7 proc.), jagody (41,6 proc.), żyto (41,3 proc.), soję (37,5 proc.) oraz pszenicę (33 proc.).

Opłacalność uprawy słoneczników, która w 2019 r. była najwyższa spośród głównych upraw (23,5 proc.), w 2020 r. wyniosła około 29 proc. Mniej zyskowne niż w 2019 r. stały się uprawy:

  • kukurydzy na ziarno
  • prosa
  • ziemniaków
  • warzyw (nieszklarniowych)

Oczekuje się, że w kategorii hodowla zwierząt tylko produkcja mleka (21,4 proc.) będzie opłacalna.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn