5 lutego 2021. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy regulującej pracę zdalną. Dokument poparło 322 deputowanych. Ustawa rozróżnia dwa rodzaje pracy: zdalną i pracę w domu.

Tryb zdalny oznacza, że pracownik może wykonywać pracę według własnego harmonogramu i w dowolnym miejscu, zarówno na własnym sprzęcie, jak i na udostępnionym przez pracodawcę.

Praca w domu – to praca wyłącznie w miejscu zamieszkania, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez pracodawcę i na zapewnionym przez niego sprzęcie.

W obu przypadkach, po zawarciu umowy, pracodawca będzie mógł żądać od pracownika wskazania miejsca zamieszkania lub innego miejsca wykonywania pracy.

Zgodnie z ustawą pracodawca zobowiązuje się „zapewnić dokładną ewidencję przepracowanych godzin i skuteczną kontrolę nad pełnym i racjonalnym wykorzystaniem przez pracownika czasu pracy”.

Ustawa definiuje również pojęcie elastycznego czasu pracy. Jest to tryb pracy, który różni się od porządku pracy określonego wewnętrznymi przepisami, pod warunkiem odpracowania przez pracownika łącznej liczby godzin pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym.

TG