Inwestycje zagraniczne, ale jakie?

3 lutego 2021. Do końca 2020 r. inwestycje zagraniczne w Ukrainie osiągnęły wartość 49 mld USD. W ciągu ostatnich 5 lat zainwestowano 16 mld USD, w tym 3,2 mld USD reinwestowanego kapitału.

Poinformował o tym na Facebooku Bohdan Daniłyszyn, Przewodniczący Rady Narodowego Banku Ukrainy. Napisał, że kapitał zagraniczny inwestuje głównie w branżach o szybkiej stopie zwrotu, a nie w produkcję. Handel, finanse, nieruchomości i telekomunikacja stanowią ponad 40 proc. wartości wszystkich inwestycji zagranicznych. Tylko 2 proc. inwestycji zagranicznych skierowano w „inżynierię”, zaś 1,6 proc. w rolnictwo.

Niestety wartość inwestycji zagranicznych w Ukrainie spada. Daniłyszyn podał, że odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2020 r. wyniósł 420 mln USD. Dla porównania, w 2019 r. napływ BIZ na Ukrainę wyniósł 5,2 mld USD. Straty poniesione przez przedsiębiorstwa powstałe dzięki inwestycjom zagranicznym sprawiły, że w 20202 r. nastąpił spadek reinwestowanych przychodów o 1,2 mld USD. Dla porównania w 2019 r. reinwestowano 3,3 mld USD.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn