Droższe prace budowlane

1 lutego 2021. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy zestawiła koszty prac budowlanych. W 2020 roku budowano drożej niż w 2019 roku.

  • Najbardziej zdrożały prace budowlano-instalacyjne przy budowie złożonych obiektów przemysłowych – zrost o 13,4 proc.
  • Ceny robót budowlanych i instalacyjnych w Ukrainie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. wzrosły o 3,7 proc.
  • Ceny wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym wzrosły o 4,8 proc., zaś budynków niemieszkalnych o 1,3 proc.
  • Mniejszy był zrost cen w budownictwie infrastrukturalnym: obiektów transportowych o 1 proc., rurociągów, linii komunikacyjnych i przesyłowych o 0,9 proc.
  • Trzeba przypomnieć, że ceny prac budowlanych i instalacyjnych w Ukrainie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosły o 6 proc.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn