Ukrgasbank do prywatyzacji

27 stycznia 2021. Ukrgasbank będzie pierwszym bankiem państwowym w Ukrainie, który stanie się bankiem prywatnym. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) z grupy Banku Światowego popisała umowę z Ministerstwem Finansów Ukrainy o udzieleniu kredytu w wysokości 30 mln EUR. Umowa zawiera opcję przewalutowania funduszy kredytowych na kapitał autoryzowany.

Ukrgasbank jest jednym z czterech banków kontrolowanych przez państwo, które jest w posiadaniu 95 proc. akcji tego banku. Obecnie państwo na 60 proc. udziałów w sektorze bankowym w Ukrainie. We wrześniu ubiegłego roku rząd Ukrainy zatwierdził cel zmniejszenia tego udziału w rynku do 25 proc. w 2025 roku.

IFC od 2017 r. pomaga Ukrgasbankowi przygotować się do prywatyzacji poprzez poprawę praktyk ładu korporacyjnego, komercjalizację działalności i ograniczenie udziału rządu w podejmowaniu decyzji. Ukrgasbank ma być przykładem przyszłej prywatyzacji ukraińskich banków.

Minister finansów Siergiej Marczenko podkreślił, że realizacja tej transakcji jest wypełnieniem jednego ze zobowiązań Ukrainy, wynikających ze współpracy z Programem Stand-By Międzynarodowego Funduszu Walutowego. „Będzie to silny sygnał dla wszystkich inwestorów, że Ukraina wypełnia swoje zobowiązania w zakresie reformy sektora bankowego i budowania zrównoważonego modelu bankowego, opartego na najlepszych praktykach międzynarodowych” – ocenił Marczenko.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn