Test i kwarantanna – znamy szczegóły

27 stycznia 2021. Redakcji eDialog.media udało się otrzymać szczegółowe wyjaśnienie Straży Granicznej w sprawie rodzajów testów oraz form zaświadczeń, które są uznawane przy przekroczeniu granicy.

Zgodnie z uzyskaną informacją, przesłanki uprawniające do zwolnienia podróżnych z obowiązkowej kwarantanny wypełniają wszystkie rodzaje testów (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus) spełniające kryteria:

  • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,
  • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,
  • wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienionych wymogów nie spełnia test wykonany w kierunku określenia wytworzonych przez organizm przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdyż ten ujemny wynik nie wyklucza infekcji Covid-19.

Straż Graniczna informuje, że wynik testu może być w formie papierowej lub elektronicznej – jednakże powinien zawierać:

  • imię i nazwisko podróżnego,
  • pieczątkę lub nazwę zakładu/instytucji/laboratorium wykonującego test,
  • datę wyniku wykonanego testu,
  • wynik badania.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy na wyniku testu będzie wpisana również godzina wykonania badania, 48 godzin będzie liczone od wskazanej godziny.

Przypomnijmy, że od soboty, 23 stycznia, z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy z Polską zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku COVID-19.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn