Spadek i wzrost produkcji przemysłowej

25 stycznia 2021. Produkcja przemysłowa w całym 2020 r. spadła o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem 2019 – podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy. Jednakże w grudniu 2020 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z listopadem. Był to pierwszy miesiąc wzrostu od jesieni 2019 roku.

Premier Denys Szmyhal skomentował na Facebooku, że „dodatkowe zachęty ze strony rządu, a także pozytywna dynamika cen na rynkach zagranicznych pomogą wzrostowi produkcji przemysłowej  w 2021 r.” Premier zwrócił uwagę, że handel detaliczny w 2020 r. wzrósł o 8,4 proc. w stosunku do 2019 roku.  Od trzeciego kwartału 2020 r. popyt konsumencki jest jednym z głównych czynników ożywienia gospodarczego. Przypomniał, że było to możliwe dzięki wzrostowi płacy minimalnej do 6 000 UAH od 1 stycznia 2020 r., a także wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia do 13,6 tys. UAH. w ramach programu pożyczek preferencyjnych „5-7-9″ panstwo wydało już 18,5 mld UAH niżej oprocentowanych pożyczek pożyczek, z których korzystało prawie 8000 przedsiębiorców.

Wracając do starego roku:

  • w przemyśle wydobywczym produkcja spadła o 3,1 proc., w przetwórstwie – 6,9 proc., w dostawach energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji – 1,3 proc.
  • Największy spadek produkcji przemysłowej w 2020 r. odnotowano w obwodzie dniepropietrowskim – 13,2 proc. w porównaniu z 2019 r., w obwodzie ługańskim – 11 proc., tarnopolskim – 13,8 proc., i czernowieckim – 14,5 proc.
  • W 2020 roku tylko trzy regiony wykazały wzrost produkcji przemysłowej: kirowohradski – 1,7 proc., lwowski – 4 proc. i chersoński – 2,8 proc.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn