22 stycznia 2021. Ukraina zaktualizuje mechanizmy funkcjonowania parków przemysłowych, aby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną.

Minister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ihor Petraszko poinformował:

  • jednym z mechanizmów przyciągania inwestycji są parki przemysłowe, obecnie w Ukrainie funkcjonuje 45 parków przemysłowych, ale stosowane w nich mechanizmy i zachęty wymagają aktualizacji;
  • tworzenie parków przemysłowych zapewnia istotne korzyści biznesowe, jak minimalizację kosztów zasobów materialnych, finansowych, pracy i czasu – potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz możliwość uzyskania od firmy zarządzającej parkiem usług wspierającyh prowadzenie działalności gospodarczej;
  • dla lokalnych społeczności tworzenie parków przemysłowych oznacza rozwój rynku pracy, wzmocnienie przedsiębiorczości i podniesienie dobrobytu lokalnych mieszkańców.

Informacje te min. Petraszko przedstawił podczas publicznej dyskusji nad Narodową Strategią Gospodarczą – 2030, której tematem była „Atrakcyjność inwestycyjna, rynki kapitałowe i stabilność makroekonomiczna”.

OT