Stopa bez zmian

22 stycznia 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) postanowił utrzymać stopę procentową banku centralnego na poziomie 6 punktów i podwyższył prognozę inflacji do poziomu 7 proc.

W komunikacie NBU podkreślono, że obecny wzrost inflacji wynika z czynników podażowych: wzrostu cen żywności z powodu słabych zbiorów i  administracyjnie regulowanych cen. Te czynniki będą stopniowo zanikać, co spowoduje spowolnienie inflacji i w pierwszej połowie 2022 r. wyniesie ona 5,9 proc.

NBU podał też nowy szacunek spadku PKB w 2020 r. – teraz jest on na poziomie 4,4 proc., czyli mniej niż oczekiwano w poprzedniej prognozie – 6 proc. Bank centralny ocenił, że gospodarka Ukrainy dość szybko odżyła w drugiej połowie 2020 roku. Po przejściu trudnej kwarantanny w pierwszym półroczu, spadek PKB spowolnił do 3,5 proc. w ujęciu rocznym w trzecim kwartale, tendencja ta utrzymała się w czwartym kwartale. Weekendowe kwarantanny w listopadzie miały miał niewielki wpływ na wyniki działalności gospodarczej.

W komunikacie NBU oceniono, że szybkie ożywienie gospodarki wynika przede wszystkim ze wzrostu konsumpcji krajowej. Zwiększone dochody i wydatki budżetowe utrzymują konsumpcję na wysokim poziomie. W związku z tym handel detaliczny w czwartym kwartale nadal szybko się rozwijał. Wzrost bieżących wydatków budżetowych na infrastrukturę, zwłaszcza naprawy dróg, a także opiekę zdrowotną, poprawił dynamikę PKB. Jednocześnie aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw pozostała niska.

Zgodnie z prognozą NBU, w 2021 r. gospodarka Ukrainy właściwie nadrobi straty z koronakryzysu – PKB Ukrainy wzrośnie o 4,2 proc. i będzie nadal rósł w szybkim tempie – około 4 proc. w latach 2022-2023.

„Głównym motorem pozostaje stały popyt wewnętrzny, napędzany dalszym wzrostem realnych dochodów obywateli. Zmniejszenie niepewności co do rozwoju pandemii przyczyni się do ożywienia działalności inwestycyjnej” – czytamy w komunikacie NBU.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn