Ochrona dla eksporterów

21 stycznia 2021. Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy o wzmocnieniu ochrony interesów gospodarczych Ukrainy. Zaznacza się, iż proponowane zmiany nie są sprzeczne z regułami WTO oraz innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy w tej sferze.

Projekt ww. ustawy zakłada wniesienie szeregu zmian do ustawy “O zagranicznej działalności gospodarczej”, w tym:

 • wprowadza procedurę ochrony praw i interesów ukraińskich podmiotów w sprawach wszczętych przeciwko nim zagranicznych dochodzeń antydumpingowych, antydotacyjnych lub innych procedur dotyczących importu ukraińskich towarów.
 • przyznaje Ministerstwu Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa prawo do reprezentowania w sądach interesów Międzyresortowej Komisji ds. Międzynarodowego Handlu.
 • rozgranicza mechanizm stosowania przez państwo środków odwetowych w odpowiedzi na czyny bezprawne ze strony innych państw lub podmiotów skierowane przeciwko Ukrainie oraz skierowane wobec ukraińskich podmiotów prowadzących działalność zagraniczną.

Ihor Petraszko – minister gospodarki, handlu i rolnictwa podkreślił, że w tej chwili cały świat stosuje protekcjonistyczną zasadę ochrony własnych producentów. W tym kontekście koniecznym jest dbanie o rodzimych producentów i eksporterów na międzynarodowej arenie handlowej i tym samym zwiększanie konkurencyjności gospodarki narodowej.

  • 21 lipca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący preferencje dla ukraińskiego przemysłu maszynowego poprzez wprowadzenie nowych reguł pochodzenia. W ramach zmian uczestnictwo w zamówieniach publicznych proponuje się uzależnić od spełnienia odpowiedniego poziomu lokalizacji produkcji na terenie Ukrainy. W zależności od rodzaju towaru poziom ten waha od 25 do 60 proc. Z podobną inicjatywą wystąpił też rząd, proponując wymóg lokalizacji na poziomie 30 proc. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do przewodniczących parlamentu i rządu z apelem o przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Ukrainy przy zmianie ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych. Chodzi o to, by nie tworzyć gruntu dla korupcji, co miałoby negatywny wpływ na stan stosunków międzynarodowych Ukrainy, w tym z instytucjami finansowymi. Więcej o tym w artykule „Protekcjonizm czy reguły pochodzenia?”.

  Valentyn Honcharenko

   

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn