Giełda powstanie w 2023 roku

21 stycznia 2021. Rada Ministrów rozpatrywała projekt memorandum w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Finansowego na Ukrainie (UMCF). Pełne uruchomienie planowane jest na jesień 2023 r.

Timur Chromajew, przewodniczący Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego, podkreśla, że stworzenie memorandum było możliwe dzięki przyjęciu w 2019 roku ustawy №738 o ułatwieniach dla inwestycji zagranicznych i nowych instrumentach finansowych.

Według Chromajewa:

  • UMCF zostanie zintegrowane z ukraińskim systemem prawnym i zapewni równe szanse i korzyści inwestorom lokalnym i zagranicznym;
  • projekt wprowadzi przejrzyste zasady na rynku i zwiększy konkurencyjność ukraińskiego biznesu na arenie międzynarodowej; pomoże zwiększyć inwestycje zagraniczne i integrację z rynkami UE;
  • energia i produkty rolne będą przeważały w UMCF.

Zgodnie z projektem na UMCF składać się będzie 5 instytucji: Rada Programowa, Biuro Relacji Inwestorskich, Centrum Arbitrażowe, Giełda Powszechna oraz Holding Finansowo-Infrastrukturalny. W Centrum Arbitrażowym będą zaangażowani zarówno ukraińscy, jak i międzynarodowi sędziowie, aby zapewnić profesjonalne rozstrzyganie sporów.

Pełne uruchomienie planowane jest na jesień 2023 r., ale współpraca z partnerami już trwa; tworzone są ramy regulacyjne.

Zdaniem premiera Denysa Szmyhala memorandum może zostać poddane pod głosowanie przez rząd na najbliższym posiedzeniu gabinetu. „Giełdę mają wszyscy nasi sąsiedzi odnoszący sukcesy. Dlatego jej utworzenie jest jednym z priorytetów rządu. Będzie to przecież oznaczać dodatkowe instrumenty finansowe dla inwestorów krajowych i zagranicznych.” – skomentował.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn