20 stycznia 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podał dane o systemie bankowym w okresie styczeń-listopad 2020 roku.

Zyski sektora bankowego w Ukrainie do listopada 2020 r. spadły o 27 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. i  w postaci skumulowanej wyniosły 1,5 miliarda USD.

W Ukrainie działają 73 banki: 11 zgłosiło stratę, 62 banki wykazały zyski.

Liderem był państwowy PrivatBank, największy bank w kraju z 23 milionami klientów, z zyskiem netto wysokości 886 milionów USD. Na drugim miejscu znalazł się państwowy Oszczadbank z 172 milionami USD zysku netto. Następne pozycje zajęły dwa prywatne banki: austriacki Raiffeisen Bank Aval z 133 milionami USD zysku netto oraz First Ukrainian International Bank, należący do Rinata Achmetowa, z zyskiem netto w wysokości 89 milionów dolarów.

(Red.)