Imigracja za inwestycje

15 stycznia 2021. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził rozporządzenie umożliwiające inwestorom zagranicznym staranie się o zezwolenie na imigrację do Ukrainy.

Jak podano w nocie wyjaśniającej, celem rozporządzenia jest rozszerzenie kręgu inwestorów zagranicznych uprawnionych do uzyskania zezwolenia na imigrację do Ukrainy, poprawa klimatu inwestycyjnego, dalsze usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków dotyczących uzyskania zezwolenia na imigrację.

Prawo to przysługuje cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy zrobią przelew z własnego konta zagranicznego na rachunek firmy w Ukrainie, założonej przez daną osobę, w wysokości co najmniej 100 tys. USD. Podstawą do ubiegania się o zezwolenie na imigrację jest odpowiednie zaświadczenie z banku.

Zgodnie z rozporządzeniem, przed podjęciem decyzji o udzieleniu inwestorom zagranicznym zezwolenia na imigrację, Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy będzie sprawdzać, czy środki inwestycyjne nie zostały przelane z powrotem.

W świetle prawa ukraińskiego cudzoziemiec zamieszkujący za granicą może starać się o kartę pobytu dopiero po uzyskaniu zezwolenia na imigrację. 

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn