Większy import produktów rolnych

13 stycznia 2021. W 2020 roku import produktów rolnych przez Ukrainę osiągnął wartość 6,5 mld USD i był o 13 proc. większy niż w 2019 roku.

W 2020 r. w strukturze towarowej importu nastąpił wzrost zakupów wszystkich kategorii produktów rolnych:

  • produkty zwierzęce zaimportowano łącznie za 1,3 mld USD (plus 17 proc. rok do roku);
  • produkcja roślinna – prawie 2 mld USD (plus 11 proc.);
  • tłuszcze i oleje roślinne – o 280 mln USD (plus 11 proc.);
  • gotowe produkty zaimportowano za prawie 3 miliardy USD (plus 13 proc.).

Według Ukraińskiego Klubu Agrarnego Biznesu, udział produktów rolnych i spożywczych w wolumenie ukraińskiego eksportu wyniósł 45 proc. i osiągnął wartość 22,2 mld USD.

Charakterystyka eksportu ukraińskich produktów rolno – spożywczych jest następująca:

  • eksport produktów z kategorii tłuszczów i olejów roślinnych wzrósł rok do roku o 22 proc. i osiągnął wartość 5,8 mld USD,
  • dostawy produktów gotowych wzrosły o 4 proc. do 3,4 USD,
  • dostawy produktów zwierzęcych spadły o 7 proc. do 1,2 miliarda USD,
  • eksport produktów roślinnych spadł o 8 proc. do 11,9 mld USD.

Saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2020 r. było dodatnie i wyniosło 15,7 mld USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn