Klub Jagielloński: kierunek Ukraina

11 stycznia 2021. Paweł Musiałek i Michał Wojtyło z Klubu Jagiellońskiego piszą, że „polskie firmy stoją przed szansą. W związku z prywatyzacją państwowego majątku na Ukrainie otwierają się dla nich nowe możliwości zagranicznej ekspansji”.

Eksperci analizują, jak rozwijał się potencjał gospodarczy Polski i wskazują, że „polskie firmy zaczynają posiadać zasoby do zwiększonej zagranicznej ekspansji”. Jest ona konieczna z powodów ekonomicznych – to uzyskanie wyższej stopy zwrotu z kapitału, ale ma ten kontekst geopolityczny. Musiałek i Wojtyło podkreślają: „Ukraina to strategiczny partner Polski, którego europeizacja i rozwój gospodarczy leżą w żywotnym interesie naszego kraju. Kijów ma wszelkie atuty, aby stać się polem doświadczeń dla polskiego biznesu i cennym polityczno-gospodarczym partnerem.”

Autorzy opisują rozpoczynającą się w Ukrainie prywatyzację zasobów państwowych, którą nazywają „ukraińskim oknem możliwości” dla polskich firm. Pozytywnie oceniają nowe prawo prywatyzacyjne, procedury i podejście władz Ukrainy do prywatyzacji.

Cały artykuł na stronie Klubu Jagiellońskiego.

  • Klub Jagielloński to republikańskie, niepartyjne stowarzyszenie łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia chcących działać razem na rzecz dobra wspólnego.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn