Podatki i opłaty na jednym koncie

4 stycznia 2021. Za pośrednictwem jednego konta będzie można opłacać podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek jednorazowy, czynsz, a także zadłużenie z tytułu takich podatków.

1 stycznia weszła w życie w Ukrainie ustawa №190-ІХ „O wprowadzeniu jednego rachunku do opłacania podatków, opłat i Jednolitej Składki na Ubezpieczenie Społeczne.”

Rachunek pojedynczy to rachunek, który podatnik może otworzyć na własne żądanie w Skarbie Państwa i wykorzystać do spłaty zobowiązań pieniężnych i / lub długu podatkowego z tytułu podatków i opłat przewidzianych w Kodeksie podatkowym Ukrainy.

Jednak ten rachunek  nie będzie używany do spłaty zobowiązań pieniężnych i / lub długu podatkowego z tytułu:

  • VAT i podatku akcyzowego od sprzedaży paliw i alkoholu etylowego (istnieją specjalne elektroniczne systemy administrowania tymi płatnościami);
  • części zysku (dochodu) netto przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz ich związków.

Aby przejść na rozliczenia podatkowe poprzez  jedne konto, trzeba zrobić trzy proste kroki.

  1. Za pośrednictwem Gabinetu Elektronicznego złożyć „Zawiadomienie o korzystaniu z jednego rachunku” na formularzu J/F 1307001.
  2. Otrzymać potwierdzenie wpisania do rejestru płatników korzystających z jednego konta.
  3. Przekazać bankowi obsługującemu dokumenty rozliczeniowe wskazujące dane jednego rachunku.

Płatnicy, którzy nie złożyli formularza powiadomienia J/F 1307001, nadal dokonują płatności bezpośrednio na konta budżetowe / pozabudżetowe.

Odmowa korzystania z jednego konta będzie możliwa od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn