Drożej za prąd

29 grudnia 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy przedłużył obowiązywanie specjalnych uregulowań na rynku energii elektrycznej dla ludności i ustalił cenę za 1 kWh – 1,68 UAH (obecnie 0,90 UAH za pierwsze 100kWh).

Według  p.o. ministra energetyki Jurija Witrenki, projekt ma na celu ustabilizowanie rynku energii elektrycznej w przyszłym roku i zrównoważone funkcjonowanie spółek energetycznych – „Energoatom”, „Hydroenergo” i „Ukrenergo”. Chodzi również o uniknięcie gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców domowych od stycznia 2021 r.

Gdyby rząd nie podjął takiej decyzji, od nowego roku nastąpiłby gwałtowny, 2,5 krotny wzrost cen energii elektrycznej dla ludności.

Witrenko dodał, że w tej chwili Ministerstwo Energetyki wspólnie z Komisją Krajową i innymi uczestnikami rynku energii elektrycznej opracowuje ulepszony scenariusz finansowego bilansowania rynku energii elektrycznej w najbliższych latach.

Projekt uchwały przewiduje:

  • przedłużenie szczególnych uregulowań do 31 marca 2021 r.,
  • ustanowienie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca stałej ceny 1,68 UAH za 1 kWh dla ludności.

Obecnie cena energii elektrycznej dla ludności wynosi 90 kop. za pierwsze 100 kWh.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn