„Równość na papierze” dla cudzoziemców

23 grudnia 2020. Polska znalazła się na 44 pozycji w rankingu Migrant Integration Policy Index – 2020, zdobywając 40 na 100 punktów. Świadczy to o istnieniu różnych barier utrudniających integrację cudzoziemców, szczególnie jeśli chodzi o mobilność na rynku pracy, dostęp do edukacji, dostęp do służby zdrowia, uczestnictwo w życiu politycznym.

„Równość na papierze” – tak została określona polska polityka integracyjna przez MIPEX. Oznacza to, że równe szanse dla migrantów w Polsce nie są zagwarantowane. Podobnie jak w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej migranci korzystają z podstawowych praw, jednak długoterminowe bezpieczeństwo nie jest zapewnione. „Obecna polityka Polski zachęca społeczeństwo do postrzegania imigrantów jako obcych, a nie równych sobie. Kraje z pierwszej dziesiątki MIPEX (Szwecja 86 pkt., Finlandia 85 pkt., Portugalia 81 pkt. – red.) traktują migrantów jak równych sobie, sąsiadów i potencjalnych obywateli” – czytamy w analizie.

W ciągu ostatnich pięciu lat w polityce integracyjnej Polski zaszło kilka zmian, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Korzystną zmianą w systemie edukacyjnym jest wprowadzenie szkoleń międzykulturowych dla nauczycieli oraz bezpłatnych kursów językowych dla uczniów-migrantów. Natomiast w 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe wymagania dotyczące znajomości języka i posiadania stabilnego źródła dochodu przez cudzoziemców aplikujących o pobyt stały czy rezydenta UE, wywołujące  większą niepewnoścć w drodze do osiedlenia się w Polsce.

To w wyniku tych zmian indeks polskiej polityki migracyjnej w 2020 roku spadł o 1 punkt i jest niższy od średniej oceny większości krajów MIPEX. Poniżej w rankingu znalazły się Bułgaria, Chorwacja, Słowacja, Łotwa i Litwa, oraz kraje, które dostały ocenę „Imigracja bez integracji” (Chiny, Rosja, Indonezja, Indie).

Przypomnijmy, że Polska przyjmuje najwięcej migrantów zarobkowych w Unii Europejskiej. Są to głównie obywatele Ukrainy. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest inicjatorem i organizatorem Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, skierowanej do pracowników z Ukrainy, pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy w Polsce i w Ukrainie.

  • Migrant Integration Policy Index (MIPEX) to unikalne narzędzie, które porównuje warunki integracji migrantów w 52 krajach na pięciu kontynentach, m.in. we wszystkich państwach członkowskich UE (w tym w Wielkiej Brytanii), innych krajach europejskich (Albania, Islandia, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Rosja, Turcja i Ukraina), krajach azjatyckich (Chiny, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia i Korea Południowa), krajach Ameryki Północnej (Kanada, Meksyk i USA), krajach Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile) oraz Australii i Nowej Zelandii w Oceanii.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn