Ilu Ukraińców nie płaci podatków?

21 grudnia 2020. W 2019 roku Państwowa Służba Skarbowa nie zarejestrowała wpływów podatkowych od 11,8 mln „aktywnych obywateli” Ukrainy.

Według szefa Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy Ołeksija Łubczenko we wpisie do jednolitego rejestru wykazano 44,1 mln osób fizycznych- podatników. Ich struktura jest następująca:

  • na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę – 37,6 mln osób;
  • 4,1 mln obywateli Ukrainy znajdujących się na niekontrolowanym terytorium państwa;
  • ludność w wieku określanym jako czynny zawodowo (15-70 lat) – 29,6 mln;
  • według danych z 2019 r. tylko 11,2 mln wpisów w rejestrze stanowią osoby, które otrzymały wynagrodzenie za pracę (może to oznaczać rzeczywista liczbę legalnych miejsc pracy w Ukrainie);
  • czyli w Ukrainie jest 11,2 mln legalnych miejsc pracy i 11,3 mln – emerytów, co wpływa na deficyt funduszu emerytalnego przekraczający 40 proc.;
  • w latach 2004-2019 na Ukrainie liczba miejsc pracy spadła z 19,2 do 11,2 mln.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn