Połowa wydatków – na jedzenie

14 grudnia 2020. W pierwszym półroczu 2020 roku przeciętne miesięczne wydatki ukraińskich gospodarstw domowych osiągnęły 9 413 UAH, z czego 48 proc. stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe – informuje Państwowa Służba Statystyki.

Kolejne 15,3 proc. budżetu domowego są przeznaczone na opłaty czynszu i rachunków, w tym wody, energii elektrycznej, gazu i innych rodzajów paliwa.

Inne kategorie wydatków:

  • opieka zdrowotna – 4,1 proc.
  • ubrania i obuwie – 4,1 proc.
  • transport – 3,8 proc.
  • komunikacja – 3,3 proc.
  • wyroby tytoniowe – 2,2 proc.
  • alkohol 1,2 proc.
  • sprzęt AGD i artykuły gospodarstwa domowego – 2 proc.
  • inne towary i usługi – 2,7 proc.

Struktura wydatków miejskich i wiejskich gospodarstw domowych nieco się różni. W miastach przeciętne miesięcznie wydatki stanowią 9 829 UAH, natomiast na wsiach – 8 543 UAH. Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w mieście jest mniejszy o 9,3 p.p. i wynosi 45,1 proc. wobec 54,4 proc. na wsi. Wydatki na opiekę zdrowotną w mieście stanowią 4 proc. budżetu domowego (4,2 proc. na wsi), na ubranie i buty – 4,1 proc. (4,4 proc.), na transport – 3,9 proc. (3,7 proc.), na komunikację – 3,4 proc. (3,1 proc.), na sprzęt AGD i artykuły gospodarstwa domowego – 2 proc. (2,2 proc.), na wyroby tytoniowe – 2,2 proc. zarówno w mieście jak i na wsi, na alkohol – 1,3 proc. (0,8 proc.), na różne inne towary i usługi – 2,8 proc. (2,4 proc.).

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, przeciętny miesięczny dochód poniżej 3 tys. UAH na osobę uzyskało 11,8 proc. gospodarstw domowych, od 3 do 5 tys. UAH na osobę – 41,1 proc., od 5 do 7 tys. UAH – 26,5 proc., od 7 do 9 tys. UAH – 11,1 proc., od 9 do 11 tys. UAH – 5,1 proc., ponad 11 tys. UAH – 4,4 proc.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn