Pożyczka na leasing

11 grudnia 2020. Przed Gwiazdką „sypnęło” międzynarodowym wparciem finansowym dla Ukrainy. Najpierw 640 mln EUR pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Potem wypłata 600 mln EUR preferencyjnej pożyczki UE . Teraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił 25 mln EUR pożyczki dla firmy OTP Leasing.

OTP Leasing jest spółką zależną węgierskiego OTP Bank Plc. Założona w 2008 roku OTP Leasing stała się w Ukrainie liderem w leasingu operacyjnym, zarządzania flotą samochodową i wsparciu sektora MSP. Pożyczka EBOR dla OTP Leasing ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Ukrainie w czasie pandemii koronawirusa i wobec jej skutków gospodarczych. Ze strony internetowej OPT leasing wywnioskować można, że firma leasinguje różne rodzaje samochodów, sprzętu rolniczego i wagony.

Środki na tę pożyczkę pochodzą z programu unijnego EU4Business – EBRD Credit Line. W jego charakterystyce czytamy, że „MŚP zapewniają pracę ponad 4 milionom ludzi na Ukrainie, generują około 20 proc. PKB kraju i stanowią większość przedsiębiorstw w tym kraju. Otoczenie biznesowe na Ukrainie jest wysoce regulowane, ale standardy, usługi wsparcia dla MŚP, polityka innowacji i pomoc dla kobiet-przedsiębiorców wymagają poprawy, tak aby MŚP mogły lepiej prosperować.”

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn