Mniej inwestycji w rolnictwie

8 grudnia 2020. Inwestycje w rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, a także w produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych od stycznia do września 2020 r. wyniosły 39,6 mld UAH, o 40,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej, Instytut Ekonomii Agrarnej (IEA) podał, że inwestycje kapitałowe do końca września 2020 r. obejmowały następujące sektory rolno-spożywcze:

  • rolnictwo, łowiectwo i usługi pokrewne – 25,02 mld UAH (o 43,4 proc. mniej niż rok temu);
  • leśnictwo – 189,7 mln UAH (o 56,6 proc. mniej);
  • rybołówstwo – 17,7 mln UAH (o 54,3 proc.mniej);
  • produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych – 14,58 mld UAH (o 36,6 proc. mniej).

Znacząco spadły również inwestycje w grunty. Jedynymi wyjątkami są inwestycje w długoterminowe aktywa biologiczne produkcji roślinnej i zwierzęcej: ich wielkość wzrosła i w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosła prawie 3 mld UAH.

Kryzys inwestycyjny w rolnictwie jest częścią ogólnego spadku inwestycji. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku zainwestowano  268 mld UAH (35,4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 r.).

Kurs dolara z 8 grudnia 2020 r.: 1 USD – 28,23 UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn