Zielone światło dla giełdy gazu

4 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę nr 3176 „W sprawie zmian w zamówieniach publicznych w zakupach gazu ziemnego”. Tym samym w Ukrainie pojawiły się warunki umożliwiające rozwój giełdy gazu.

W oświadczeniu Operatora Systemu Przesyłowego Gazu Ukrainy (GTSOU) czytamy, że dzięki tej zmianie ustawodawczej, GTSOU będzie mógł dokonywać codziennych zakupów na giełdzie gazu. Jak wyjaśniła spółka, jest ona zobowiązana do utrzymania określonej ilości technicznej gazu w systemie, w celu zapewnienia ciągłości przesyłu gazu przez główne gazociągi. Do tej pory GTSOU kupował ten gaz w ramach systemu  przetargów Prozorro, co mogło trwać kilka miesięcy i uniemożliwiało krótkoterminowe bilansowania systemu. Tymczasem cena błękitnego paliwa w transakcjach giełdowych jest bardziej elastyczna, bo kształtuje się codziennie, zgodnie z trendami rynkowymi.

GTSOU podkreślił, że wejście tej firmy na giełdę gazu „stworzy w Ukrainie warunki do ustanowienia własnego indeksu cen gazu. Jest to ważne, ponieważ dziś jesteśmy zmuszeni stosować różne formuły, które nie odzwierciedlają warunków na krajowym rynku gazu. Bez udziału największych nabywców, giełda nie może osiągnąć niezbędnej płynności”.

W 2010 roku powstała Ukraińska Giełda Energii (UEEX), na której dominują obroty energią elektryczną. „Już teraz, w porównaniu z cenami ofert na Prozorro, średnie ceny gazu na giełdzie na Ukraińskiej Giełdzie Energii są niższe”- podkreślił GTSOU.

W pierwszym etapie gazem na giełdzie będą mogły handlować GTSOU i Ukrtansgaz – operator instalacji magazynowania gazu.

W drugim etapie (od 01.07.2020 r.) dostęp do giełdy uzyskają wszystkie inne podmioty rynku gazu ziemnego z sektora państwowego i samorządowego.

Przyjęte rozwiązania zbliżają Ukrainę do rynku gazowego Unii Europejskiej.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn