G20 nie zamrozi ukraińskich długów

26 listopada 2020. Według oceny Banku Światowego Ukraina nie jest krajem o niskich dochodach i nie obejmuje jej decyzja o zamrożeniu spłaty pożyczek.

Inicjatywa G20 mająca na celu wstrzymanie do polowy 2021 roku obsługi zadłużenia wobec oficjalnych wierzycieli odnosi się do krajów o najniższych dochodach. Ukraina nie spełnia tych kryteriów. Program obejmuje 73 kraje. Z możliwości odroczenia spłaty zadłużenia skorzystało dotychczas 46 z nich. Kwota odroczonych płatności wynosi 5, 7 mld USD.

 Tymczasem Ministerstwo Finansów poinformowało, że Ukraina będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i trzymać się średniookresowej strategii zarządzania długiem publicznym przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł finansowania.

Ministerstwo zwróciło również uwagę, że Ukraina weszła w światowy kryzys finansowy i gospodarczy spowodowany rozprzestrzenianiem się korona wirusa ze znacznie lepszymi wskaźnikami makroekonomicznymi niż podczas poprzednich zapaści.

Zgodnie z wynikami 2019 roku relacja długu publicznego do PKB Ukrainy spadła do 44,3 proc.

W 2020 roku szczyt spłat zagranicznych płatności już minął. Dzięki wsparciu partnerów międzynarodowych, a mianowicie MFW, UE, Banku Światowego i rozwojowi krajowego rynku pożyczkowego Ukraina płynnie przechodzi przez lata największego zadłużenia.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn