Ukryte zasoby

16 listopada 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest gotowy udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 200 mln EUR na weryfikację zasobów złóż kopalin.

Według służby prasowej Gabinetu Ministrów omówiono to podczas internetowego spotkania premiera Denysa Szmyhala z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Marošem Šefčovičem.

„Wcześniej rozmawialiśmy z EBOR o możliwym projekcie weryfikacji zasobów złóż kopalin w Ukrainie. EBOR jest gotowy przeznaczyć około 200 mln EUR. Dla Ukrainy ważna byłaby pomoc UE w rozważaniu takiej linii kredytowej na poziomie Komisji Europejskiej. Projekt dotyczy nie tylko weryfikacji zapasów, ale także przygotowania zasobów na aukcję” – mówił premier.

Szmyhal powiedział, że rozważa się wspólne z UE wypracowanie projektów wykorzystania potencjału Ukrainy w przemyśle wydobywczym. Miałoby to służyć także budowaniu konkurencyjnych w skali globalnej łańcuchów wartości produkcji w Europie.

Premier rozważa również podejście „klastrowe” do współpracy z UE w sektorze surowcowym.

„Można by się zastanowić nad budową w Ukrainie fabryki do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych czy autobusów elektrycznych, które mogłyby być dostarczane do krajów europejskich i na inne rynki” – powiedział premier.

  • 6 listopada Gabinet Ministrów przedstawił wyniki audytu krajowej gospodarki i kierunków rozwoju gospodarczego do 2030 roku. Premier podczas prezentacji zwrócił m.in. uwagę, że Ukraina w najbliższych 10 latach może radykalnie przyspieszyć rozpoznanie i wydobycie złóż kopalin, co może przynieść w tym okresie 400 mld USD do PKB.
  • Państwowa Służby ds. Geologii i Surowców Mineralnych Ukrainy ogłosiła VIII aukcję. Licytacja elektroniczna odbędzie się 23 grudnia. Inwestorom zaoferowano trzynaście stanowisk ze złożami bursztynu, złota, rud manganu, wód gruntowych i kaolinu

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn