Inwestorzy nie ufają sądom

10 listopada 2020. Zagraniczni inwestorzy najmniej ufają ukraińskim sądom, wcześniej głównym problemem była korupcja. Prawie połowa ankietowanych uważa, że spada atrakcyjność inwestycyjna Ukrainy.

W dniach 26-30 października 2020 roku Europejskie Stowarzyszenie Biznesu, Dragon Capital i Centrum Strategii Gospodarczej przeprowadziły po raz piąty coroczne badanie inwestorów zagranicznych. W badaniu wzięło udział 117 respondentów – obecni inwestorzy i ci, którzy dopiero planują swoje przedsięwzięcia w Ukrainie. Ankiety przeprowadzono za pomocą wywiadów online.

Co pokazują wyniki?

  • 48 proc. ankietowanych stwierdziło, że atrakcyjność inwestycyjna w Ukrainie pogarsza się; 42 proc. nie widzi znaczących zmian, a tylko 9 proc. widzi poprawę,
  • po raz pierwszy od pięciu lat (tzn. od początku badań) – na szczycie listy przeszkód znalazł się brak zaufania do sądów. Na drugim miejscu znalazła się korupcja (dotychczas na pierwszym miejscu).
  • trzecie miejsce zajmuje monopolizacja rynków i rola oligarchów. Ankietowani zwracają także uwagę na niedoskonałość prawa.
  • co ciekawe,największy wpływ na poprawę klimatu inwestycyjnego może mieć zdaniem inwestorów walka z korupcją, a poprawa sytuacji w sądownictwie jest na kolejnym miejscu. Oczekuje się też, że kluczowe stanowiska w państwie zajmą wybitni reformatorzy.

Wprowadzenie ponownej ścisłej kwarantanny w umiarkowanym stopniu wpłynie na plany inwestorów: 47,3 proc. inwestorów nie zamierza zmieniać swoich planów w przypadku lockdownu.

W 2019 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy wyniósł 2,5 mld USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn