Fundusz dla wsparcia MSP

9 listopada 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy planuje utworzenie dwóch funduszy wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa.

Gabinet zaplanował utworzenie Funduszu Gwarancji Kredytowych oraz Funduszu Funduszy w celu ułatwienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.

Fundusz Gwarancji Kredytowych będzie koncentrował się na finansowaniu działalności wysokiego ryzyka lub takiej, w której małym i średnim przedsiębiorstwom trudno pozyskać finansowanie. Adresatami jego oferty mają być firmy z sektorów innowacyjnych, tworzące kulturę i prowadzące działalność kreatywną, a także te, które przechodzą z modeli zasobochłonnych i energochłonnych na bardziej zrównoważony model biznesowy, przy wykorzystaniu cyfrowych i innowacyjne metody prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz Funduszy ma stworzyć mechanizmy pomnażania zasobów, kierowanych na wsparcie MSP.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn