Ulgi (nie tylko) dla kultury

5 listopada 2020. Rada Najwyższa zatwierdziła poprawki do ordynacji podatkowej, które wprowadzają ulgi podatkowe, głównie dla kultury, turystyki. Zwolnione z opodatkowania będą dotacje a podatek VAT obniżony.

Ustawa zwalnia odbiorców celowych dotacji kulturalnych z podatku dochodowego w przypadku osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnienie ma również obejmować osoby prowadzące samodzielną działalność zawodową.

Wprowadzono obniżoną stawkę VAT w wysokości 7 proc. w celu zwiększenia dostępności przedstawień teatralnych i koncertów, przedstawień grup artystycznych, a także wystaw, premier kinowych, wycieczek do muzeów, innych wydarzeń kulturalnych, a nawet odwiedzin w ogrodach zoologicznych.  Ulgi obejmą dystrybucję filmów ukraińskich i zagranicznych w wersji ukraińskiej.

Do 1 stycznia 2023 roku obniżona 7 – procentowa stawka VAT będzie obowiązywać w przypadku zakwaterowania tymczasowego w hotelach i podobnych obiektach.

Minister kultury Ołeksandr Tkaczenko skomentował przyjęcie ustawy: – Decyzja Rady Najwyższej będzie impulsem do rozwoju kultury, spowoduje tworzenie nowych miejsc pracy, co jest unikalne w czasie pandemii.

Przyjęte przez Ukrainę rozwiązania są podobne do uregulowań w innych krajach europejskich.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn