Odblokowanie polskiego kredytu

4 listopada 2020. Rada Najwyższa Ukrainy poparła ulgi podatkowe dla wykonawców projektów drogowych z Polską.

Podczas dyskusji o ustawie, szef komisji ds podatków i polityki celnej, Danyło Hetmantsev powiedział, że w 2016 roku Rada Najwyższa ratyfikowała umowę między Ukrainą a RP w sprawie pożyczki do 100 mln EUR na drogi publiczne i przejścia graniczne z Polską.

Komitet zaproponował poparcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy, która przewiduje korzyści, czyli podatki według stawki zerowej dla transakcji dostawy towarów i usług na obszar celny Ukrainy, dokonywanych bezpośrednio przez wykonawców na podstawie tej umowy, a także przedstawicielstw zarejestrowanych przez tych wykonawców.

Realizacja umowy poprawi stan przejść granicznych, międzynarodowych przejść samochodowych oraz stan dróg w regionie zachodnim Ukrainy.

Za przyjęciem uchwały w pierwszym czytaniu głosowało 291 deputowanych Ukrainy.

Oczekuje się, że w ramach umowy pożyczki Ukrawtodor otrzyma 68 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej na podejściach do 6 punktów kontrolnych na ukraińsko-polskiej granicy państwowej). Państwowa Służba Celna Ukrainy otrzyma 25 mln EUR na organizację przejść „Szegyni”, „Krakowiec”, „Rawa Ruska”. Zaś Państwowa Służba Graniczna – 7 mln EUR na przebudowę 7 oddziałów służby granicznej).

Temat polskiej pożyczki, a dokładniej warunków korzystania z niej po stronie ukraińskiej, był przedmiotem sporów między krajami. Opisywaną decyzję można uznać za pozytywny efekt rozmów Dudy i Zełenskiego w październiku 2020.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn